home klik hier voor praktische informatie mail ons voor meer info

Missie

HPM Support richt zich op verbinding en groei en biedt kennis en ondersteuning aan organisaties, leidinggevenden en HRM-ers. Dat kan op vele manieren: inhoudelijke kennisoverdracht, training, (proces)begeleiding, coaching, tijdelijke operationele ondersteuning. Daarbij wordt uitgegaan van en voortgeborduurd op wat al aanwezig is. Aanvullende kennis en inzichten worden ontwikkeld, niet Ďgeconsumeerdí.
HPM Support werkt volgens de uitgangspunten van de lerende organisatie: groei en ontwikkeling ontstaan door een mix van ontdekken, kennen en direct toepassen in de praktijk.

Visie op HRM

HRM kent twee gezichten:
  • ontwikkeling van mensen: sturen op cultuur, kwaliteit, leiderschap, verhogen van motivatie en betrokkenheid.
  • ontwikkeling van de organisatie: sturen op productiviteit, structuur, performance, kosten en efficiency.
Lange tijd heeft de nadruk op het eerste gelegen.

Klanten

HPM Support heeft opdrachten uitgevoerd voor Rijkswaterstaat, Scania, ANWB, Priva BV, Payter BV, Oxfam Novib. Verder is Marjan de Ruyter freelance docent voor NCOI Organisatie en Verandering en verzorgt zij training en opleiding in o.a.

  • HBO Personeelsmanagement
  • HBO Coaching
  • HBO Loopbaanbegeleiding
  • Personeel en organisatie
  • Lerend Veranderen

Persoonlijk

HPM Support is een initiatief van Marjan de Ruyter, gepassioneerd gelover in de maakbaarheid van ontwikkeling.

Meer dan 15 jaar ervaring als HRM-professional, communicatieadviseur, leidinggevende, trainer en coach.

Stijl van werken en benadering: helder, laagdrempelig, direct, rustig, met respect en humor. Gelijkwaardigheid is de basis voor een succesvolle samenwerking.

home