home klik hier voor praktische informatie mail ons voor meer info

Voor HRM-professionals

Als HRM-er helpt u de organisatie om scherp te blijven. U kunt daarbij lastige dillema's tegenkomen.
 • Waar gaat het nou om bij HRM: productiviteit of motivatie? Investeren in ontwikkeling of besparen op personeelskosten?
 • Ik vind dat HRM gesprekspartner moet zijn op strategisch niveau. Maar we worden alleen gevraagd om contracten te maken en slecht nieuwsgesprekken te voeren.
 • Het management heeft weinig belangstelling voor HRM. Ze zien zaken als coachen, beoordelen, competentiemanagement en verzuimbegeleiding als gedoe en tijdverslindende speeltjes van HRM.
Herkent u deze thema’s en dilemma’s? Het kan een hele uitdaging zijn om HRM op de beleidsagenda te krijgen. Duidelijk maken wat HRM voor de organisatie betekent, is niet altijd eenvoudig. Niet alle managers spreken de HRM-taal vloeiend, en niet alle HRM-ers hebben ‘managerstaal-gevoel’. HPM Support helpt u bij het maken van de vertaalslag, en het vinden van de brug tussen mens en management.

Het aanbod:

 • Begeleiding opzet strategisch HRM
 • Training als onderhoud van deskundigheid
 • Begeleiding/workshops rond inhoudelijke thema's
 • Coaching
 • Interim

  Begeleiding opzet strategisch HRM

  Hoe geeft u het HRM-beleid strategisch vorm in uw organisatie? Wat zijn de organisatiedoelstellingen en hoe vertaalt u die naar een concreet plan van aanpak waarin u uw toegevoegde waarde als HRM zichtbaar maakt? In een kort, intensief traject wordt u deskundig en praktisch ondersteund bij het formuleren van uw doelstellingen en het implementeren van uw plannen. Door het actieve en praktische karakter van het traject heeft u aan het eind tastbare resultaten in handen en concrete stappen gezet in de richting van uw doel.

  Training als onderhoud van deskundigheid

  Om uw eigen deskundigheid op peil te houden of te verhogen, biedt HPM Support kortdurende intensieve trainingen aan voor HRM-ers, zoals
  • adviesvaardigheden
  • coaching
  • conflicthantering
  • meer rendement met cijfermatig personeelsbeleid
  • train de trainer
  • arbeidsrecht
  De trainingen worden op maat verzorgd. Alle trainingen worden voorafgegaan door een persoonlijke intake.

  Begeleiding en workshops rond inhoudelijke thema’s

  Heeft u plannen om in uw organisatie een thema op de agenda te zetten of uit te werken, en u wilt zich inhoudelijk nog wat meer verdiepen? Wordt er van u verwacht dat u een grootscheeps project opstart, en weet u niet zo goed hoe en waar u moet beginnen? Dat kan, HPM Support ondersteunt bij het vormgeven van onderwerpen als
  • competentiemanagement,
  • leeftijdsbewust personeelsbeleid,
  • inzetbaarheidbeleid
  • beoordeling,
  • functiewaardering,
  • werving en selectie
  door workshops te verzorgen, door u te helpen zelf workshops te verzorgen in uw organisatie, door inhoudelijke coaching on the job of op afstand. Uw behoefte is bepalend voor de vorm.

  Coaching, intervisie en supervisie

  Van HRM-ers wordt verwacht dat zij anderen coachen, adviseren en begeleiden. Niet altijd heeft een HRM-er die begeleiding voor zichzelf. Terwijl juist ook een HRM-er het nodig heeft om eens te klankborden over dilemma’s, de situatie waarin hij/zij zich bevindt, de omgeving, het krachtenveld, de eigen motivatie en dergelijke. Hiervoor is individuele coaching een goed hulpmiddel. Uw coach heeft een HRM-achtergrond en kan zich snel in uw situatie inleven. Maar ook kan het prettig zijn om met collega’s ervaringen uit te wisselen en soms advies te krijgen over de aanpak of het eigen functioneren. Intervisie is een uitstekende manier om als collega's uw kennis te delen, waardoor u zich als groep verder ontwikkelt. Bij supervisie krijgt u gedurende een bepaalde periode een inhoudelijk klankbord waaraan u uw aanpak en kennis kunt toetsen.

  Interim

  Als u tijdelijke vervanging nodig heeft of ondersteuning bij een project, zorgen wij voor deskundige invulling op uitvoerend of managementniveau.

  Wilt u weten hoe in grote lijnen een specifieke training is opgebouwd, wat de tijdsduur is en wat de kosten zijn? Bent u benieuwd naar de tarieven voor coaching, intervisie en interim? Klik dan hier

  naar boven

 • home