Voor u als individu

  • U wilt nadenken over een volgende stap in uw loopbaan of hieraan concreet vormgeven.
  • U wilt in een aantal gesprekken reflecteren op uw werk en de balans opmaken
  • U wilt kijken hoe u uw effectiviteit in uw werk kunt verbeteren.
  • U merkt dat de samenwerking met een collega, het team en/of uw manager niet goed verloopt en wilt hier iets aan doen.
  • U loopt in uw werk aan tegen werkdruk, stress, psychische belasting, demotivatie of u wilt de balans werk/privé veranderen.
Als u deze thema’s herkent, zou individuele coaching voor u heel geschikt kunnen zijn. In individuele coaching gaat het om twee aspecten:
  • Zelfinzicht
  • Zelfmanagement
Beide aspecten komen tijdens het coachingstraject uitgebreid aan de orde.

Oplossingsgerichte coaching

HPM Support verzorgt kortdurende, oplossingsgerichte coachingstrajecten, waarin u met de coach bepaalt wat u wilt bereiken of veranderen, naar de huidige situatie, naar mogelijke alternatieven en oplossingen en naar wat u nodig heeft om uw doel te bereiken. Inzicht is belangrijk, daarna wordt de energie gericht op de toekomst en het bereiken van het doel.
  • Aantal gesprekken: tussen de 4 en 6, meer gesprekken mogelijk in onderling overleg.
  • Gespreksduur: een tot anderhalf uur
Individueel, met tussentijds concrete uitwerking van actieplannen en oefeningen.
home home klik hier voor praktische informatie mail ons voor meer info